خدمات گیمینگ و بازی و رفع مشکلات آن

پیگیری مشکلات و رفع بن و پاسخ به سوالات و ترجمه مامورت ها و مشکلات بازی

پیگیری مشکل بن حساب بازی

در صورتیکه حساب بازی شما بن شده باشد (به غیر از موارد استفاده از چیت) کارشناسان ما پیگیر رفع بن حساب شما خواهند شد.

بازگردانی حساب هک شده / از دست رفته

درصورتیکه حساب بازی شما توسط شخصی دزدیده و یا هک شده باشد توسط تیم امنیت شرکت ten3ent حساب شما بررسی و بازگردانده خواهد شد .