بهترین خدمات حرفه ای پرایم و پرایم پلاس بصورت تمدید ماهانه خودکار

Prime

خرید آیتم های محدود با BP

 • سالانه
  اشتراک
 • 5 UC
  روزانه
Prime Plus

روزانه 10 RP

خرید آیتم های محدود با BP

 • ماهانه
  اشتراک
 • 20 UC
  روزانه